تمام پاسخ های موفق حاوی کد 20X می باشند و پاسخ های ناموفق هم با کد 40X ارسال می شوند ، بعلاوه فیلد status در پاسخ ها هم نشان دهنده موفقیت آمیز بودن عملیات است

برای شروع از صفحه اول یک توکن جدید بسازید و دقت داشته باشید که توکن را کپی کنید زیرا بیش از یک بار به نمایش در نخواهد آمد

API برای کاربران عادی محدودیت هایی دارد و در صورتی که تعداد زیادی شماره دریافت کنید و هیچ کدام را فعال نکنید حساب شما به صورت خودکار مسدود خواهد شد درصورتی که قصد خرید تعداد زیادی شماره دارید جهت ارتقا حساب با پشتیبانی تماس بگیرید

برای افزایش امنیت برای webhook یک آدرس مخفی در سرور خود قرار دهید یا با یک رمز طولانی از آن محافظ کنید
example.com/my_looooooooooooooong_secret_url
example.com/webhook?secret=mySuperSecretKey

api/v1/user/credit [GET]

پاسخ دریافتی (status : 200)

{ "status": "success", "credit": 100000 }